Timberlane (B) vs Henry W Moore

Timberlane (B) vs Gilbert H Hood

Timberlane (B) vs Iber Holmes Gove

Timberlane (B) vs Hampstead

Timberlane (B) vs Chester

Timberlane (B) vs Hampstead

Timberlane (B) vs Derryfield

Timberlane (B) vs Sanborn

Timberlane (B) vs Londonderry (B)